Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2015 | 16(3) | 144-152

Article title

MUZYKA I MORALNOŚĆ: Music and Morals wielebnego Hugh Haweisa – głos z wiktoriańskiej Anglii w sprawie moralności muzyki. Etyczne oddziaływanie muzycznej emocjonalności

Title variants

Languages of publication

Abstracts

PL
Wielebny Hugh Reginald Haweis i jego książka Music and Morals cieszyli się w wiktoriańskiejAnglii ogromną popularnością. W swoich pismach Haweis przekonuje o moralnymoddziaływaniu muzyki, tak krótko-, jak i długotrwałym, opisując dokładnie jej podobieństwodo ludzkich emocji. Związek pomiędzy muzyką i uczuciami opiera się na podobieństwieich cech formalnych. Cnotą muzyki jest prawdziwe odwzorowanie ludzkichuczuć. Grzechem muzyki jest wyrażanie fałszywych emocji. Co jednak jeszcze ważniejsze,Haweis podkreśla, że moralne oddziaływanie muzyki zależy od postawy kompozytora,wykonawcy i słuchacza. Z jego pracy można wyczytać etykę określającą powinności każdegoz nich, tak by muzyka służyła dobru rozumianemu tutaj jako rozwój uczuciowościi lepsze zrozumienie emocji doświadczanych w codziennym życiu. Dzisiejsza lektura pismHaweisa uczy, że istotną kwestią w rozważaniach o moralności muzyki jest namysł nadwarunkami, w jakich muzyka służy dobru.

Keywords

PL

Year

Volume

Pages

144-152

Physical description

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ceon.element-1c194a97-551b-33b9-85a2-7cafc3d7f712
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.