PL EN


2009 | 2009(50(106)) | 51-70
Article title

Kontrola wewnętrzna w jednostkach realizujących zadania publiczne – przegląd zalecanych praktyk

Selected contents from this journal
Title variants
Languages of publication
Abstracts
PL
Międzynarodowa Organizacja Najwyższych Organów Kontroli (INTOSAI) wydaław 2004 roku dokument zawierający wytyczne w zakresie tworzenia systemów kontroliwewnętrznej w jednostkach sektora publicznego. Wraz z raportami COSO oraz standardamiopracowanymi przez Dyrekcję Generalną do spraw Budżetu Komisji Europejskiejakt ten stał się podstawą dla sporządzenia polskich standardów kontroli wewnętrznejw jednostkach realizujących zadania publiczne. Mając na uwadze dokument INTOSAIoraz inne źródła literaturowe, w niniejszym artykule przedstawiono rekomendacje dlatworzenia systemów kontroli wewnętrznej w jednostkach realizujących zadania publiczne.W jego pierwszej części opisano istotę kontroli wewnętrznej. W sposób kompleksowyuwydatniono jej cele, wskazano osoby odpowiedzialne za jej sprawowanie orazzakres ich odpowiedzialności, zasygnalizowano też potencjalne źródła zagrożeń dlaefektywności systemu kontroli wewnętrznej.W drugiej części przedstawiono poszczególne elementy systemu kontroli wewnętrznej,a więc jej środowisko, zarządzanie ryzykiem, działania kontrolne, przepływ informacjii komunikację oraz monitoring. Zaprezentowano również przykładowe zestawy pytańwspomagających audytora wewnętrznego w badaniu systemu kontroli wewnętrznej w jednostcerealizującej zadania publiczne.
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ceon.element-1c232622-9126-3baf-a259-3db7051ffd8d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.