Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Journal

2016 | 63 | 15-46

Article title

Metropolitan-Wide Governance and an Innovation District: Smart Growth Reforms to Increase Economic Competitiveness in Warsaw, Poland

Content

Title variants

Languages of publication

Abstracts

EN
Miasto Stołeczne Warszawa ma ambicje, aby zostać światową metropolią, która rozwija się dzięki innowacjom i zaawansowanym technologiom. Miasto odbudowano z ruin po II wojnie światowej, ale wciąż brakuje mu dobrego zagospodarowania przestrzennego i problematyczna pozostaje kwestia nieodpowiedniej infrastruktury i systemu komunikacyjnego. Co więcej, niekontrolowany rozwój miasta poza jego granice administracyjne powoduje, że władze Warszawy nie mają kontroli nad całym obszarem metropolitalnym, chyba że dojdą do porozumienia z włodarzami okolicznych gmin. Niniejszy artykuł wskazuje, że Warszawa nie może być ekonomicznie konkurencyjnym miastem w skali światowej, dopóki nie stworzy się warunków sprzyjających innowacjom i zrównoważonemu rozwojowi. Autorka proponuje utworzenie samorządu regionalnego w Warszawie dla obszaru całej metropolii, z tego względu, że gospodarka światowa jest oparta właśnie na współpracy regionalnej. Inwestycje usprawniające łączność regionalną, dostępność i konkurencyjność gospodarczą nie tylko stwarzają lepszy klimat dla innowacji w Warszawie, ale także zwiększają jej zdolność do pozyskiwania funduszy z Unii Europejskiej, która określa priorytety zintegrowanego rozwoju gospodarczego sprzyjającego zrównoważonemu rozwojowi i inkluzyjnemu wzrostowi. Artykuł sugeruje również, że Warszawa wkrótce będzie miała nowe centrum, w rejonie Pragi, które stanie się przykładem dla urbanistyki i zrównoważonego rozwoju. Model rozwoju Barcelony to doskonały przykład do naśladowania dla wspomnianego centrum, ponieważ barcelońska dzielnica innowacji łączy w przestrzeni miejskiej elementy sektora kreatywnego i prywatnego, który może rozwijać się w bliskości publicznej infrastruktury, udogodnień, parków i mieszkań.

Journal

Year

Volume

63

Pages

15-46

Physical description

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ceon.element-1d127f0c-65b1-30ec-9715-375e6aae8aee
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.