Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2016 | 15(1) | 83-97

Article title

Znaczenie zasięgu sieci współpracy branżowej i regionalnej dla zrównoważonego rozwoju turystyki na Łotwie

Content

Title variants

Languages of publication

Abstracts

PL
Odnosząc się do koncepcji zrównoważonego rozwoju turystyki, Światowa Organizacja Turystyki (UNWTO) charakteryzuje ją jako „turystykę, która w pełni uwzględnia jej bieżący i przyszły wpływ na gospodarkę, społeczeństwo i środowisko, mając na uwadze potrzeby odwiedzających, branży turystycznej oraz środowiska i miejscowej ludności”. Dostrzec bowiem można, że interesy i wizje rozwoju różnych grup zainteresowanych bywają ze sobą sprzeczne. Stworzenie wspólnej sieci pozwala na współpracę między poszczególnymi gałęziami turystyki i interesariuszami. Ponadto poprzez skoncentrowanie się na wspólnym celu oraz łączenie i wspólne wykorzystywanie wiedzy, kapitału finansowego i innych zasobów zarówno organizacje turystyczne, jak i poszczególne destynacje mogą zyskać przewagę konkurencyjną. Sieci współpracy mogą przynosić korzyści nie tylko poszczególnym organizacjom, ale i całym miejscowościom i regionom turystycznym. Wobec szybkiego rozwoju innowacji technologicznych i stale przyspieszających procesów globalizacyjnych animozje pomiędzy organizacjami turystycznymi ustępują miejsca trwałym formom współdziałania, dla których sieci turystyczne są nie tylko zaczątkiem, ale też platformą informacyjną funkcjonującą w ramach sieci społecznych. Tematyka artykułu obejmuje globalną konkurencję, niejednorodny charakter przemysłu turystycznego, szybki rozwój innowacji technologicznych oraz konieczność dbania o zrównoważony rozwój, które nadają szczególne znaczenie współdziałaniu, warunkującemu umiejętność nadążenia za postępem oraz wykorzystywaniu nowych szans tkwiących w tworzeniu sieci współpracy. Celem artykułu jest omówienie branżowego i regionalnego zasięgu stowarzyszeń turystycznych oraz podobnych sformalizowanych struktur w łotewskim przemyśle turystycznym z perspektywy zrównoważonego rozwoju destynacji turystycznych. Wnioski i zalecenia dotyczą całego przemysłu turystycznego Łotwy, a należą do nich systemowy rozwój sektora, dalsze rozszerzanie sieci współpracy w poszczególnych sektorach i regionach, a także poprawa funkcjonowania współpracy pomiędzy organizacjami turystycznymi.

Year

Volume

Pages

83-97

Physical description

Dates

published
2018-10-02

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ceon.element-1e57dd38-451e-318f-a1eb-b5b6e9e950b9
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.