Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2018 | 29(29) | 141-156

Article title

Agresja w sporcie. Jak sobie z nią radzić?

Authors

Content

Title variants

Languages of publication

Abstracts

PL
Przemoc w sporcie jest zjawiskiem powszechnym, które niekiedy bywa akceptowane, często jednak spotyka się z wyraźnym potępieniem. Główne źródła agresji są naturalne i wydają się być zrozumiałe. Można je wyraźnie dostrzec w walce sportowej, a szczególnie w emocjach, które jej towarzyszą. Niekiedy są zachowaniem spontanicznym i nieprzemyślanym. Decyzja o podjęciu konkretnego działania agresywnego zapada często pod presją chwili. Niestety agresja u sportowca może być również celem samym w sobie. Inna osoba lub grupa ludzi (zespół sportowy) mogą być postrzegane jako przeszkoda lub zagrożenie, dlatego należy je wytępić, by osiągnąć swój cel. Taki rodzaj agresji jest przyczyną krwawych pogromów, najazdów, nienawiści do innych. Wówczas mecz jest tylko pretekstem do uzewnętrzniania agresji. W społeczeństwie istnieje głębokie przekonanie o potrzebie systematycznego przeciwdziałania temu zjawisku już od najmłodszych lat. Podstawowymi środowiskami przeciwdziałania przemocy są: rodzina, grupa rówieśnicza, szkoła. Pierwsze programy powinny być wprowadzone już w szkole podstawowej. Powinny one uwzględniać: rozwijanie zdolności do empatii, umiejętność kontrolowania pobudzenia, uczenie sposobów rozwiązywania problemów, nabywanie kompetencji w radzeniu sobie z gniewem i frustracją.

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ceon.element-1ea4fa98-74d6-3f2f-81a4-1da8fe9a0d4c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.