Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2016 | 17(2) | 93-109

Article title

Tożsamość narracyjna: Wilhelma Diltheya pojęcie (auto)biografii a narracyjne koncepcje tożsamości osobowej

Title variants

Languages of publication

Abstracts

PL
Artykuł jest analizą znaczenia autobiografii i biografii w Diltheyowskiej hermeneutyceżycia historycznego. W ten sposób ukazuje wpływ Wilhelma Diltheya na kształtowaniesię koncepcji tożsamości narracyjnej we współczesnej filozofii. Wychodząc od metodologicznegoi epistemologicznego aspektu badań nad autobiografią, tekst wskazuje rolę owejkoncepcji w rozumieniu samego siebie i własnej tożsamości. Odwołanie do współczesnychautorów: Paula Ricoeura, Alasdaira MacIntyre’a oraz Charlesa Taylora umożliwiaodkrycie podobieństw między nimi a filozofią Diltheya oraz podstawowej różnicy. Polegaona na wyraźnym akcentowaniu u współczesnych autorów wymiaru etycznego koncepcjitożsamości narracyjnej.

Year

Volume

Pages

93-109

Physical description

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ceon.element-1ed79143-3a9f-3c66-ad74-2041ccf66d40
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.