Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 18(1) | 151-174

Article title

Psychopatologia życia społecznego: Kompetencje społeczne i poziom zapotrzebowania na stymulację u graczy MMO na przykładzie uczestników gry World of Warcraft

Title variants

Languages of publication

Abstracts

PL
Granie w gry wideo jest jedną z atrakcyjnych form spędzania wolnego czasu. Zdania natemat ich wpływu na funkcjonowanie psychospołeczne człowieka są podzielone, choćprzeważają głosy wyrażające troskę i niepokój. Szereg badań wskazuje na potencjalnieniebezpieczne konsekwencje grania, takie jak wzrost agresji, zobojętnienie na cierpienieinnych, zaburzenia emocjonalne oraz ryzyko uzależnienia. Niektórzy autorzy zwracająuwagę na związki występujące pomiędzy zapotrzebowaniem na stymulację a doświadczaniemdzięki grom wideo silnych bodźców. W mniemaniu tych badaczy konsekwencjąmoże być obniżenie progu wrażliwości nastolatka, zubożenie empatii i wrażliwości nacierpienie innych. Istotną rolę w kształtowaniu relacji społecznych odgrywają kompetencjespołeczne stanowiące funkcjonalny atrybut jednostki umożliwiający jej przetwarzanieinformacji, rozwiązywanie problemów, zwiększanie odporności na trudne doświadczeniaoraz ułatwianie odnajdywania się w grupie.Celem przeprowadzonych badań była odpowiedź na pytania, czy osoby grające niezbytczęsto (Social) i bardzo często (Raid) w gry MMO (Massively Multiplayer Online)różnią się od osób z grupy kontrolnej (niegrających w gry MMO) pod względem kompetencjispołecznych oraz zapotrzebowania na stymulację i podatności na nudę. Wynikibadań wskazują, że generalnie rzecz biorąc graczy MMO cechuje wyższe zapotrzebowaniena stymulację zwłaszcza w obszarze poszukiwania grozy, przygód i przeżyć. W zakresiekompetencji społecznych autorzy nie potwierdzili obiegowych opinii o uszczuplonychzdolnościach graczy typu Social, choć pewne braki w umiejętności budowania bliskichrelacji społecznych wykazała grupa Raid.

Year

Volume

Pages

151-174

Physical description

Dates

published
2017-08-28

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ceon.element-1f1ee78d-4175-3d07-aad8-836e93b55b8e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.