Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 2017 (44)(2) | 110-127

Article title

Referendum konstytucyjne we Włoszech. Jak głosowanie ludowe wpływa na system polityczny państwa?

Content

Title variants

Languages of publication

Abstracts

PL
This article analyses the impact of constitutional referendums on the political system in Italy. There were three constitutional referendums conducted in 2001, 2006 and 2016. All of them have been organised by the ruling parties, however, only the first one was successful. In the subsequent referendums, the proposals for amending the constitution have been rejected by voters. The article finds that lack of public support for the government resulted in voting „no” in the referendum. Artykuł omawia wpływ referendum konstytucyjnego na system polityczny Włoch. We Włoszech przeprowadzono trzy referenda konstytucyjne w 2001, 2006 i 2016 roku. Wszystkie referenda rozpisane zostały przez ugrupowania rządzące, ale tylko pierwsze z nich zakończyło się sukcesem. W kolejnych referendach propozycje refom konstytucyjnych zostały odrzucone przez społeczeństwo. Przyjęta hipoteza badawcza zakłada, że referendum przekształcało się w plebiscyt popularności rządu, a wyniki głosowania ludowego zależały od poparcia lub jego braku dla rządzących. Dla wyjaśnienia problemów badawczych zastosowano metodę dogmatyczną i komparatystyczną. Ta pierwsza pozwoli na analizę instytucji referendum w systemie prawno-konstytucyjnym Włoch. Z kolei metoda porównawcza wyjaśni różnice w wynikach referendum ze szczególnym uwzględnieniem podziału geograficznego kraju.

Year

Volume

Pages

110-127

Physical description

Dates

published
2019-08-03

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

YADDA identifier

bwmeta1.element.ceon.element-1f7a9f31-c8ba-3a03-9295-99ebb2259628
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.