PL EN


2015 | 20(20) | 69-87
Article title

O RELACJI POMIĘDZY TABU A KULTURĄ BEZPIECZEŃSTWA - WPŁYW JĘZYKA NA POCZUCIE BEZPIECZEŃSTWA JEDNOSTKI

Content
Title variants
Languages of publication
Abstracts
PL
Niniejsza praca składa się z dwóch części. Pierwsza z nich przedstawia ujęcie teoretyczne leksemu tabu ze szczególnym uwzględnieniem etymologii i zróżnicowanej semantyki pojęcia. Opis ten będzie się opierał na wykorzystaniu definicji słownikowych, opracowań etnologicznych i językoznawczych. Istotne będzie również ukazanie związku pomiędzy tabuizacją a kulturą bezpieczeństwa. Druga część publikacji jest natomiast próbą odpowiedzi na pytanie o tabuizację tematów związanych z cielesnością i seksualnością w prasie młodzieżowej. Część analityczna ma na celu przedstawienie sposobów i przyczyn tego zjawiska. Połączenie opisu teoretycznego z opracowaniem praktycznym ma zobrazować pojęcie bezpieczeństwa w kontekście tabuizacji, które współcześnie traktowane jest nie tylko jako kategoria militarna, ale również wartość określana jako kultura bezpieczeństwa.
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ceon.element-20472882-e729-3c3e-b295-092d25c580a1
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.