Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2020 | 139(3) | 67-83

Article title

PROBLEM PRZEMOCY DOMOWEJ JAKO WYZWANIE XXI WIEKU

Content

Title variants

Languages of publication

Abstracts

PL
Przemoc domowa jest nadal istotnym problemem społecznym, mimo wielu działań podmiotów administracji rządowej, samorządowej oraz organizacji pozarządowych, które statutowo zajmują się przemocą w rodzinie. Przedsięwzięcia wyżej wymienionych podmiotów są niewystarczające w ograniczaniu przestępstw wobec rodziny. W związku z tym zagrożenia wykluczeniem społecznym odnoszące się do rodzin dotkniętych przemocą wymagają skuteczniejszych działań oraz dodatkowych badań.

Year

Volume

Pages

67-83

Physical description

Dates

published
2020-11-30

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ceon.element-20841cd0-186e-3daa-9c6e-f2a52b20ff01
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.