Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 566(1) | 15-21

Article title

Krzywdzenie dzieci przez rodziców w postępowaniach rozwodowych

Authors

Content

Title variants

Languages of publication

Abstracts

PL
Krzywdzenie dzieci to nie zawsze bicie, molestowanie czy słowne poniżanie. Czasami krzywdę wyrządza się nieświadomie, niejako przez przypadek, w dobrej wierze i w białych rękawiczkach. Pojęcie to jest trudne do jednoznacznego zdefiniowania, obejmuje bowiem różnorodne zachowania, godzące w prawa dziecka. Jest to każde działanie lub bezczynność jednostki, instytucji, społeczeństwa, które deprywuje różne prawa i swobody dzieci lub zakłóca ich optymalny rozwój. Definicja ta jest niezwykle szeroka, zwraca bowiem uwagę, że sprawcą krzywdzenia mogą być nie tylko poszczególne osoby, ale i całe społeczeństwa, a ponadto zakłada, że krzywdzenie nie musi być intencjonalne ani też postrzegane przez ofiarę jako nadużycie. Znaczącą częścią tej definicji jest zwrócenie uwagi również na bierny wymiar tego zjawiska - zaniedbanie związane z zaniechaniem działania mającego na celu zapewnienie optymalnego rozwoju dziecka. Celem tego artykułu jest ukazanie krzywd, jakich doświadczają dzieci rozwodzących się rodziców.

Year

Volume

Pages

15-21

Physical description

Dates

published
2018-09-09

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ceon.element-20e1e0cb-4984-3c4a-9f5e-adc5e3c2853f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.