Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2016 | 22(22) | 205-239

Article title

HYBRIDNÁ VOJNA – VOJNA 21. STOROČIA

Content

Title variants

Languages of publication

Abstracts

PL
Hybridná vojna predstavuje v posledných rokoch jeden z najpoužívanejších pojmov v oblasti vojenstva a bezpečnosti, zvlášť po vypuknutí konfliktu na Ukrajine. Objavuje sa veľmi frekventovane nielen vo vedeckých a odborných vojenských alebo bezpečnostných publikáciách, štúdiách alebo článkoch v rôznych časopisoch, ale aj v správach, reportážach alebo debatách mimo vojenskú a bezpečnostnú komunitu. Mohlo by sa zdať, že ide o nový pojem, nový odborný termín či dokonca nový typ vojny, ale nie je to tak. V žiadnom prípade nejde o nový fenomén ani o nový typ konfliktu, ale len o akési znovuobjavenie tohto pojmu a jeho spopularizovanie po ruskej anexii Krymu na jar 2014. Na druhej strane, väčšia časť širšej verejnosti nevie čo tento pojem presne znamená, a preto sa autor článku zaoberá týmto problémom a prostredníctvom výsledkov získaných výskumom sa snaží vysvetliť podstatu riešenej problematiky.

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ceon.element-2157653d-6c10-39e2-9e75-5c3fa98fe5c3
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.