Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Journal

2019 | 60 | 218-224

Article title

KONSERWACJA MUZEALIÓW JAKO UTWÓR PRACOWNICZY I JAKO PRZEDMIOT ŚWIADCZENIA CYWILNOPRAWNEGO

Content

Title variants

Languages of publication

Abstracts

PL
W niniejszym artykule zawarte zostały rozważania na temat stosunków prawnych stanowiących podstawę konserwacji muzealiów. W części wprowadzającej zamieszczono krótkie omówienie istoty konserwacji jako procesu nakierowanego zawsze na dobro obiektu. Przypomniano również, ugruntowane już w doktrynie, poglądy na temat twórczych efektów działalności konserwatorskiej. Zasadniczym przedmiotem rozważań stała się natomiast prawna analiza umowy o pracę oraz umowy cywilnoprawnej o wykonanie konserwacji. Te dwie umowy – rozpatrywane z perspektywy konserwacji muzealiów – posiadają bowiem istotne znaczenie dla praktyki muzealnej. Przybliżono zagadnienie utworów pracowniczych, będących efektem konserwacji muzealiów, jako działalności twórczej o indywidualnym charakterze. Zaprezentowano specyfikę umowy o wykonanie konserwacji, którą zakwalifikowano jako umowę mieszaną, łączącą w sobie elementy umowy o dzieło oraz umowy przechowania.

Journal

Year

Volume

60

Pages

218-224

Physical description

Dates

published
2019-09-02

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ceon.element-21ae6781-13d5-3e60-ae0e-31064b1de690
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.