Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 558(3) | 44-53

Article title

Zawodowe rodziny zastępcze - perspektywa umieszczenia dziecka w rodzinie i jego kontaktu z rodzicami biologicznymi

Content

Title variants

Languages of publication

Abstracts

PL
Artykuł podejmuje zagadnienie umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej (perspektywa dziecka oraz opiekuna zastępczego) oraz przebiegu kontaktu dziecka z rodzicem biologicznym (perspektywa opiekuna zastępczego). W badaniach (częściowo ustrukturyzowane indywidualne wywiady pogłębione) wzięło udział 31 opiekunów zastępczych prowadzących zawodowe rodziny zastępcze i rodzinne domy dziecka oraz 10 wychowanków rodzinnego domu dziecka. Badania miały na celu odpowiedzieć na pytania dotyczące opiekunów zastępczych – ich postaw i doświadczeń w zakresie kontaktu dzieci z ich rodzicami biologicznymi oraz powrotu dzieci do rodziny naturalnej. Ponadto, opiekunowie opisywali przygotowanie dziecka do pobytu w rodzinie zastępczej oraz ewentualne trudności wynikające z relacji z dzieckiem. Kolejnym celem badań było odpowiedzenie na pytania dotyczące wychowanków pieczy zastępczej – czy ich zdanie przed umieszczeniem w rodzinie zastępczej jest brane pod uwagę, czy przekazywane są im informacje dotyczące ich aktualnej sytuacji, różnych przepisów prawnych. Badania wskazały, że znaczna część opiekunów zastępczych ma trudność w kontaktach z rodzicami biologicznymi dzieci oraz nie widzi możliwości powrotu dziecka do rodziny naturalnej. Dużym problemem dla opiekunów zastępczych okazały się także organizacja kontaktu z rodzicami biologicznymi – m.in. brak nadzorujących specjalistów oraz zbyt małe wsparcie psychologiczne. Wyniki badań prowadzonych na grupie wychowanków rodzinnych domów dziecka pokazują, że dzieci w miarę możliwości są pytane o zdanie (potwierdzili to również opiekunowie), natomiast nie zawsze informacje dotyczące ich sytuacji (m.in. przepisy prawne) nie zawsze są przekazywane w sposób adekwatny do poziomu rozwojowego i wieku.

Year

Volume

Pages

44-53

Physical description

Dates

published
2018-09-09

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ceon.element-21aecbd9-cef8-35ed-b82a-050c3eac362e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.