Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2012 | 8 | 67-74

Article title

DETEMINANTY EDUKACYJNE W KSZTAŁTOWANIU POSTAW ZDROWOTNYCH ŻOŁNIERZY

Content

Title variants

Languages of publication

Abstracts

PL
Wstęp: Zachowania zdrowotne są bezpośrednim czynnikiem, determinującym zdrowie człowieka. Każdy prowadzi taki tryb życia, jaki dyktują mu jego przekonania i wiedza. W okresie dorastania utrwalają się zachowania zdrowotne nabyte we wcześniejszych okresach życia a zestaw tych zachowań wnosi młody człowiek w swe dorosłe życie. Służba wojskowa powinna poprzez działania edukacyjne wzmacniać i kształtować postawy zdrowotne, a czas pobytu w wojsku powinien utrwalać prozdrowotne nawyki na całe życie. Kształtowanie się u żołnierzy zachowań prozdrowotnych będzie skuteczniejsze im w większym zakresie będą oni się spotykać z tego rodzaju zachowaniami nie tylko w rodzinie, ale również w czasie służby wojskowej. Dla człowieka najważniejszą wartością jest zdrowie, a stan zdrowia zależy w dużej mierze od tego jak poszczególni ludzie postrzegają wartość swojego zdrowia oraz jaki prowadzą styl życia. Rozwój cywilizacji łączy się ze zmianami urbanizacyjnymi i technologicznymi, które pociągają za sobą zmiany w sposobie i stylu życia. Cel pracy: Określenie miejsca zdrowia w deklarowanym systemie aksjologicznym w kontekście edukacji zdrowotnej żołnierzy. Materiał i metoda: Badaniami objęto zespół kandydatów na żołnierzy zawodowych z Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych z Wrocławia w 2011 roku. Narzędziem badawczym była Lista Wartości Osobistych Z. Juczyńskiego. Wyniki: Dobre zdrowie, utożsamiane ze sprawnością fizyczną i psychiczną znalazło się na pierwszym miejscu wśród najważniejszych wartości osobistych. Wnioski: Istnieje konieczność zwiększenia nacisku w procesie kształcenia w kierunku wykorzystania wiedzy z zakresu edukacji i promocji zdrowia.

Year

Volume

8

Pages

67-74

Physical description

Dates

published
2019-12-01

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ceon.element-21cdf5fe-5f40-3cf5-a2e7-237a0601b462
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.