Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 20(4) | 13-38

Article title

Wybrane determinanty aktywności fizycznej mieszkańców Metropolii Poznań na podstawie kwestionariusza IPAQ

Content

Title variants

Languages of publication

Abstracts

PL
Niski poziom aktywności fizycznej jest jednym z większych problemów zdrowia publicznego współczesnego społeczeństwa. Wyniki badań wskazują, iż Polska należy do krajów o niskiej aktywności fizycznej, przy czym bardziej aktywni są mieszkańcy miast niż wsi. Do tej pory problematyka badań aktywności fizycznej mieszkańców miast nie była analizowana w kontekście metropolitalnym. W związku z tym celem badań jest określenie poziomu aktywności fizycznej mieszkańców metropolii Poznań, jak również analiza wybranych czynników zdrowotnych, demograficznych i społeczno-ekonomicznych różnicujących tę aktywność. Badania ankietowe przeprowadzono wśród 1584 mieszkańców metropolii Poznań w okresie od marca do czerwca 2016 r. na podstawie krótkiej wersji Międzynarodowego Kwestionariusza Aktywności Fizycznej – IPAQ. Wyniki ujawniają, że 33% mieszkańców metropolii Poznań cechuje wystarczający, a 48% – wysoki poziom aktywności fizycznej, tylko 17% respondentów nie spełnia minimalnych zaleceń WHO w zakresie aktywności fizycznej. Analiza statystyczna oparta na algorytmie drzewa klasyfikacyjnego CHAID ujawniła największy wpływ wieku, płci, dochodu, miejsca zamieszkania i stanu cywilnego na poziom aktywności fizycznej mieszkańców metropolii Poznań. Badania nie potwierdziły istotnej statystycznie zależności między wskaźnikiem BMI a poziomem aktywności fizycznej.

Year

Volume

Pages

13-38

Physical description

Dates

published
2018-10-04

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ceon.element-222cc4ff-1837-342c-8b64-63389cabe75f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.