Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2018 | 1(129) | 77-92

Article title

BEZPIECZEŃSTWO W TRANSPORCIE MIEJSKIM W POLSCE — WYBRANE PROBLEMY

Content

Title variants

Languages of publication

Abstracts

PL
Zapewnienie bezpieczeństwa w transporcie publicznym stanowi współcześnie jeden z zasadniczych elementów funkcjonowania każdego miasta. Zapobieganie zagrożeniom bezpieczeństwa w środkach transportu publicznego, na przystankach oraz ulicach jest wyzwaniem każdego samorządu. Zmniejszająca się w ostatnich latach liczba przewozów realizowanych komunikacją zbiorową w Polsce oraz dynamicznie wzrastający poziom motoryzacji na obszarach miejskich powoduje, że poziom bezpieczeństwa się zmniejsza. Rozwiązaniem problemów współczesnych miast związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa jest wdrażanie nowoczesnych rozwiązań pozwalających na zarządzanie ruchem drogowym i inteligentne sterowanie poszczególnymi elementami wchodzącymi w skład systemu transportu miejskiego. Mając powyższe na uwadze, celem tego artykułu jest diagnoza poziomu bezpieczeństwa w transporcie na obszarach miejskich w Polsce oraz wskazanie możliwych rozwiązań pozwalających zminimalizować zagrożenia tego bezpieczeństwa w tym zakresie

Keywords

Year

Volume

Pages

77-92

Physical description

Dates

published
2019-12-26

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ceon.element-229c866a-63da-3139-a295-9346cda3c2b1
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.