Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2019 | 134(2) | 5-25

Article title

STRAŻ WYBRZEŻA (KUSTBEVAKNINGEN) KRÓLESTWA SZWECJI ORGANIZACJA — WYPOSAŻENIE — ROLA W SYSTEMIE BEZPIECZEŃSTWA PAŃSTWA

Content

Title variants

Languages of publication

Abstracts

PL
Szwedzka Straż Wybrzeża (Kustbevakningen) jest wyspecjalizowaną morską agendą państwową. Odgrywa ona istotną rolę w systemie bezpieczeństwa narodowego Szwecji, będąc organizacją wiodącą w obszarze bezpieczeństwa morskiego. Obecnie, wobec postępującego komplikowania się relacji międzynarodowych, uzyskiwania nowego, niekiedy bardzo poważnego, znaczenia przez podmioty niepaństwowe (od radykalnych obrońców praw zwierząt po ugrupowania terrorystyczne) oraz możliwości instrumentalnego posługiwania się tego rodzaju „bytami” przez państwa, należy dokonać redefi - nicji środków, którymi można zwalczać rozmaitego rodzaju wyzwania niemilitarne. Nie zawsze rozwiązaniem optymalnym jest użycie w tym celu sił zbrojnych. Istotną rolę w przypadku Bałtyku odgrywa też wzrost skali i poziomu zagrożeń wynikających z wielkości przecinających ten akwen strumieni transportowych, w skład których wchodzą również statki transportujące ładunki niebezpieczne oraz przewożące znaczną liczbę pasażerów. Jest to kolejne wyzwanie, z którym zmierzyć muszą się państwa nadbrzeżne. W artykule omówiono organizację, wyposażenie i zadania Straży Wybrzeża Szwecji, będącej przykładem nowoczesnej służby państwowej, która — choć nieuzbrojona — realizuje bardzo szerokie spectrum zadań związanych z bezpieczeństwem oraz eliminacją zagrożeń na morzu.

Year

Volume

Pages

5-25

Physical description

Dates

published
2020-01-16

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ceon.element-22d5e665-05bf-3e01-a64e-7e4cb23dfd14
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.