Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 20(4) | 111-128

Article title

System szlaków rowerowych aglomeracji poznańskiej – perspektywy badawcze w zakresie aktywności ruchowej i atrakcyjności rekreacyjnej

Content

Title variants

Languages of publication

Abstracts

PL
Wzrost popularności aktywności rowerowej w Polsce daje podstawę do tworzenia nowych perspektyw badawczych na polu interdyscyplinarnym. Dzięki temu możliwa będzie wieloaspektowa analiza aktywności rekreacyjnej w oparciu o system szlaków rowerowych. Jednym z takich sprawnie działających i zarządzanych systemów jest Wielkopolski System Szlaków Rowerowych (WSSR), który w obszarze aglomeracji poznańskiej jest szczególnie popularny. Celem pracy jest prezentacja wstępnie przygotowanej metodyki analizy systemu szlaków rowerowych w zakresie aktywności ruchowej i atrakcyjności rekreacyjnej wraz z przedstawieniem wstępnych wyników dla przykładowego szlaku. Dzięki uzyskanym danym w dalszym etapie możliwe będzie doprecyzowanie metodyki, dzięki której analizie poddany zostanie krajobraz, szlaki oraz rowerzyści w celu stworzenia ukierunkowanej oferty rekreacyjno-turystycznej w oparciu o Wielkopolski System Szlaków Rowerowych na obszarze aglomeracji poznańskiej.

Year

Volume

Pages

111-128

Physical description

Dates

published
2018-10-04

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ceon.element-2386af62-aef1-3c1a-a973-f0b07e57848e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.