Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2018 | 573(8) | 19-26

Article title

Nowe technologie w edukacji – wyzwania dla nauczycieli w perspektywie analizy transakcyjnej

Content

Title variants

Languages of publication

Abstracts

PL
W koncepcji analizy transakcyjnej przyjmuje się, że każdy człowiek posiada określone obszary Ja: Rodzica, Dorosłego i Dziecko. Rodzic i Dziecko w tym ujęciu posiadają po dwa odrębne, w pewnym sensie przeciwstawne sobie wymiary. W przypadku tego pierwszego jest to Rodzic Normatywny i Rodzic Opiekuńczy, a w przypadku Dziecka – Dziecko Wolne i Dziecko Przystosowane. Wchodząc w relację z drugim człowiekiem, robimy to z określonego poziomu Ja. W tradycyjnej polskiej szkole już na etapie edukacji wczesnoszkolnej, relacje pomiędzy nauczycielem i dzieckiem przebiegają zazwyczaj w układzie Rodzic Normatywny – Dziecko Przystosowane. Natomiast wykorzystanie nowych technologii w edukacji wymusza niejako zmianę tego układu na Dorosły–Dorosły z jednoczesnym zaangażowaniem Dziecka Wolnego obu stron. Artykuł dotyczy analizy trudności, jakie niesie za sobą zmiana wspomnianego układu (zwłaszcza po stronie nauczycieli) oraz poszukiwania przyczyn takiego stanu rzeczy.

Year

Volume

Pages

19-26

Physical description

Dates

published
2018-11-21

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ceon.element-23d77838-b291-39db-a4d3-874c36b61f98
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.