Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2019 | 133(1) | 19-29

Article title

POLICYJNE WYŻSZE STUDIA ZAWODOWE JAKO NOWA FORMA STUDIÓW POLICYJNYCH

Content

Title variants

Languages of publication

Abstracts

PL
Policyjne wyższe studia oficerskie stanowią nową formę szkolenia oficerskiego w Policji. Jest ona proponowana jako studia licencjackie pierwszego stopnia na kierunku nauka o Policji. Czas trwania przedmiotowych studiów przewidziano na okres czterech lat. Cennym elementem takiej formy jest możliwość lepszego przygotowania kadry oficerskiej do realizacji zadań służbowych oraz efektywniejszego wykorzystania zasobów ludzkich w Policji.

Year

Volume

Pages

19-29

Physical description

Dates

published
2019-12-26

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ceon.element-24584387-98a6-379c-8d95-d5f307dddc80
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.