PL EN


2011 | 2011(63(119)) |
Article title

Rachunkowość w zarządzaniu majątkami ziemskimi w Polsce w epoce oświecenia

Selected contents from this journal
Title variants
Languages of publication
Abstracts
PL
Niniejszy artykuł jest poświęcony początkom kształtowania się koncepcji rachunkowości wykorzystywanej do zarządzania majątkami ziemskimi w Polsce drugiej połowy XVIII w. W świetle przeprowadzonych badań źródeł historycznych należy przyjąć, że w okresie Oświecenia kształtowała się koncepcja rachunkowości wykorzystywanej do zarządzania majątkami ziemskimi, wywodząca się z rachunkowości kameralnej. Koncepcja taka odpowiadała potrzebom sprawnego zarządzania w dobrach ma-gnackich, w których prowadzono działalność rolniczą, handlową i przemysłową. Stosowane ówcześnie pojęcie „rządu” obejmuje liczne elementy tożsame dla współczesnego rozumienia rachunkowości zarządczej: pomiar, kontrolę i sterowanie, realizację zamiarów właściciela, komunikowanie. Koncepcja rachunkowości drugiej połowy XVIII w. cechuje się uwzględnieniem: elementu zarządzania zasobami ludzkimi,  systemów motywacyjnych, optymalizacji struktur organizacyjnych pod kątem procesów kontroli i nadzoru, oczekiwań w zakresie wiarygodności i rzetelności zapisów księgowych, procesów komunikowania, obejmujących rozbudowaną sprawozdawczość we-wnętrzną.Istotną rolę przypisywano także procedurom planowania oraz zasadom etycznym formułowanym z punktu widzenia właścicieli majątków (zachowaniu wierności wobec przełożonych, pilności, sumienności, religijności oraz ostrożności i dokładności).
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ceon.element-246a1312-6316-3f4e-a9fa-32355e592141
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.