Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2019 | 36(36) | 46-72

Article title

Bioterroryzm i chemoterroryzm jako formy współczesnego terroryzmu. Zapobieganie atakom w Rzeczypospolitej Polskiej

Authors

Content

Title variants

Languages of publication

Abstracts

PL
W artykule omówiono problematykę bioterroryzmu i chemoterroryzmu. Na podstawie analizy literatury przedmiotu i źródeł krótko scharakteryzowano broń biologiczną i broń chemiczną, przedstawiono ich rys historyczny oraz przykłady wykorzystania znane z historii. Dodatkowo omówiono systemy przeciwdziałania atakom terrorystycznym z użyciem tych rodzajów broni oraz zapobiegania im na przykładzie Rzeczypospolitej Polskiej. Rozważania pozwoliły dojść do wniosku, że groźba ataków terrorystycznych z wykorzystaniem broni masowego rażenia jest współcześnie bardzo wysoka, w związku z tym potrzeba perfekcyjnie funkcjonujących i sprawdzonych mechanizmów działania. Polska jak kraj, który nie doświadczył do tej pory poważnych ataków terrorystycznych, musi szczególnie dbać o ciągły rozwój systemów ochronnych i obronnych, a także współpracować w tym zakresie z organizacjami międzynarodowymi.

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ceon.element-24795bc5-9c65-333f-9fa0-ce9363a0dbc4
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.