Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2019 | 6(2) | 403-416

Article title

ROZGRANICZENIE NIERUCHOMOŚCI W POLSKIEJ PROCEDURZE ADMINISTRACYJNEJ

Authors

Content

Title variants

Languages of publication

Abstracts

PL
Postępowanie rozgraniczeniowe ma charakter szczególny ponieważ odbywa się w dwóch trybach: administracyjnym i cywilnym. W związku z tym na uwagę zasługuje pozycja strony postępowania ze względu na konieczność zapewnienia jej możliwości czynnego udziału w postępowaniu. Ponadto, pomimo tego, że postępowanie administracyjne jest dwuinstancyjne to w tym przypadku strona nie ma możliwości zaskarżenia decyzji do organu wyższej instancji ponieważ może być ono kontynuowane jedynie przed sądem powszechnym. Celem artykułu jest ukazanie specyfiki postępowania rozgraniczeniowego w Polsce. Autorka rozważyła jego poszczególne etapy, koncentrując się na aspektach administracyjnych tego postępowania oraz roli jaką organ administracji publicznej, czyli wójt (burmistrz, prezydent miasta), odgrywa w tej procedurze.

Year

Volume

Pages

403-416

Physical description

Dates

published
2020-01-30

Contributors

author

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ceon.element-2497096d-d1bf-34c3-b707-278ddfbdf0f1
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.