Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2019 | 580(5) | 59-76

Article title

Wybrane pojęcia matematyczne a ich rozumienie przez uczniów edukacji wczesnoszkolnej – pojęcie miary i mierzenia

Content

Title variants

Languages of publication

Abstracts

PL
Etap edukacji wczesnoszkolnej to szczególnie ważny okres, w którym dziecko ma możliwość skonfrontowania wiedzy potocznej z wiedzą formalną. Ważnym obszarem takiej konfrontacji są tzw. wiadomości i umiejętności praktyczne, w tym pojęcie miary i umiejętność mierzenia. To właśnie na poziomie elementarnym dziecko przechodzi od wiedzy potocznej na temat mierzenia do wiedzy formalnej oraz zaczyna rozumieć wzajemne związki pomiędzy różnymi miarami. Jednym z podstawowych zagrożeń w zakresie kształtowania pojęcia miary u dzieci jest zbyt wczesna formalizacja wiedzy. W artykule zaprezentowano wyniki badań pilotażowych dotyczących rozumienia przez dzieci 7-, 9-letnie sensu mierzenia wielkości ciągłych, takich jak: długość, objętość, masa, czas, temperatura oraz pole powierzchni. Na podstawie uzyskanych wyników ustalono, że najwięcej trudności sprawia dzieciom mierzenie masy i pojemności oraz pola. Zasadniczo badani nie rozumieją istoty równowagi na wadze szalkowej, a zatem nie potrafią ustalić wyniku pomiaru masy. Na podstawie prowadzonej obserwacji zauważono, że czynność mierzenia, kojarzą dzieci głównie z długością oraz ze specjalnymi przyrządami. Brakuje im świadomości tego, że mierzyć możemy za pomocą dowolnie obranych jednostek; i że mierzyć można różne wielkości ciągłe.

Year

Volume

Pages

59-76

Physical description

Dates

published
2019-08-01

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ceon.element-25999779-4455-3642-92ad-761331f7953c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.