PL EN


2014 | 2014(77(133)) | 51-64
Article title

Problemy w identyfikowaniu rachunkowości kreatywnej i rachunkowości agresywnej w teorii i praktyce

Selected contents from this journal
Title variants
Languages of publication
Abstracts
PL
Rachunkowość kreatywna i rachunkowość agresywna zarówno w teorii, jak i praktyce gospodarczej są bardzo często ze sobą utożsamiane. W artykule podjęto próbę zdefiniowania, uporządkowania i roz-różnienia obydwu pojęć. Zostały przytoczone różnorodne definicje rachunkowości kreatywnej i agre-sywnej. Zaprezentowano też poglądy i poruszono aspekty omawianych zagadnień krajowych i zagra-nicznych autorytetów z dziedziny rachunkowości.
Keywords
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ceon.element-25b26c65-f5d1-326b-9a1c-aac120001b93
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.