Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Journal

2013 | 54 | 159-166

Article title

MUZEUM WIRTUALNE - MUZEUM BEZ GRANIC?

Title variants

Languages of publication

Abstracts

PL
W dobie rozwoju nowych technologii informacyjnych weryfikacji i zmiany podejścia wymaga jedno z podstawowych zadań muzealnych – upowszechnianie informacji o zbiorach i ułatwianie dostępu do kolekcji. Ostatnio pojawiły się w świecie przykłady zupełnie nowej polityki udostępniania, przejawiające się w oferowaniu bezpłatnie wysokiej rozdzielczości cyfrowych wizerunków dzieł z kolekcji, z zezwoleniem na wykorzystanie do celów komercyjnych. Podstawą takiej polityki jest przekonanie, że zbiory stanowiące własność publiczną powinny być powszechnie dostępne, oraz że bardziej korzystne dla muzeum jest, gdy znajdujące się w Internecie wizerunki obiektów z jego kolekcji są autoryzowane i wysokiej jakości. Stopniowo coraz więcej instytucji zarządzających zasobami publicznymi uznaje za swój etyczny obowiązek realizację idei Open GLAM – idei otwarcia i bezpłatnego udostępniania zasobów gromadzonych w galeriach, bibliotekach, archiwach i muzeach. Zagadnienia te były jednym z wiodących tematów dorocznej organizowanej przez Collections Trust konferencji Open Culture 2013. W dobie komunikacji cyfrowej staje się oczywiste, że nie ma alternatywy dla szerokiego otwarcia dostępu do zasobów muzealnych za pośrednictwem nowoczesnych mediów. Aby było to możliwe niezbędne jest jednak wdrożenie i zaawansowanie procesu digitalizacji zbiorów, który jest trudny i długotrwały, wymaga znaczących nakładów finansowych i wielkiego wysiłku organizacyjnego. Doceniając jego znaczenie w Polsce, administracja państwowa i samorządowa podjęła ostatnio wiele inicjatyw wspierających, takich jak Wieloletni Program Rządowy Kultura+, ustanawiający digitalizację jednym z dwóch priorytetów w celu zapewnienia społeczeństwu jak najszerszego dostępu do dziedzictwa kulturowego i dorobku naukowego. Dla wsparcia tych działań z początkiem 2013 r., NIMOZ ustanowiony został decyzją Rady Ministrów, Centrum Kompetencji ds. digitalizacji w muzeach (CK). Pozycja ta pozwala na szerszą skalę realizować zadania związane z koordynowaniem procesów digitalizacyjnych w muzeach, szczególnie w obszarze propagowania osiągnięć technologicznych, działań szkoleniowych i promocyjnych, a także w sferze gromadzenia, przechowywania i udostępniania muzealnych zasobów cyfrowych. CK przekazuje teorię i praktykę digitalizacji zbiorów muzealnych za pośrednictwem specjalnych opracowań, a także platform, takich jak internetowe forum tematyczne „Digitalizacja w Muzeach” (http://www.digitalizacja-forum.nimoz.pl/), czy podstrona internetowa NIMOZ. Wytyczne techniczne i organizacyjne przygotowywane przez CK uwzględniają przyjęte już przez wiele ośrodków na świecie standardy etyczne, m.in. zalecenia Karty Londyńskiej. W zakresie prac infrastrukturalnych tworzone jest zaplecze dla rozwijającej się oferty szkoleniowej, a także prowadzone są prace koncepcyjne nad centralnym repozytorium i ogólnokrajowym portalem zasobów muzealnych.

Journal

Year

Volume

54

Pages

159-166

Physical description

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ceon.element-25dc9e06-db6e-36f5-a953-121ae840ebfa
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.