Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2019 | 6(2) | 341-366

Article title

TERRORYZM W NIGERII: PRZYCZYNY, KONSEKWENCJE I PANACEUM

Content

Title variants

Languages of publication

Abstracts

PL
„Terroryzm, który jest postrzegany jako zorganizowany gwałtowny atak na cel w celu podważenia prawnie ustanowionego autorytetu i wywołania strachu wśród ludności w realizacji niektórych celów społeczno-politycznych” - jest to problem, który dręczy państwo nigeryjskie od 2003 r. Negatywnym skutkiem tego problemu dla Nigerii był z jednej strony poważny kryzys humanitarny, a z drugiej strony brak poczucia bezpieczeństwa. Pomimo uchwalenia ustawy o przepisach terrorystycznych z 2011 r., uchwalonej w celu ścigania i karania tych obywateli, którzy będą angażować się w akty terroryzmu w Nigerii, wielu obywateli Nigerii nadal jest zaangażowanych w akty terroryzmu . W niniejszym artykule zbadano przyczyny i wpływ terroryzmu na państwo nigeryjskie oraz zaproponowano trwałe rozwiązanie problemu terroryzmu w Nigerii. W pracy przyjęto hybrydową metodę gromadzenia danych, czyli pierwotną i wtórną metodę gromadzenia danych. W artykule przeprowadzono wywiady, podczas gdy inne dane zostały zebrane z gotowych badań i wykorzystane w analizach faktów. Po zbadaniu terroryzmu i jego wpływu na Nigerię, w artykule przeanalizowano opcje, które mogą służyć jako wyjście z zagrożenia terroryzmem w Nigerii i zalecono, aby rząd Nigerii przyjął strategię przedstawioną w tym artykule, ponieważ pomoże to w ogromnym stopniu wyeliminować terroryzm w Nigerii.

Year

Volume

Pages

341-366

Physical description

Dates

published
2020-01-30

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ceon.element-2722592e-44b5-3685-bd6f-87cefb0c51d0
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.