PL EN


2017 | 11(3) | 10-14
Article title

The frequency of the self-examination of testicles among men in selected socio-demographic conditions/ Częstość samobadania jąder wśród mężczyzn w wybranych uwarunkowaniach socjo -demograficznych

Selected contents from this journal
Title variants
Languages of publication
Abstracts
EN

Wstęp: Nowotwór złośliwy jądra stanowi 1,6% zachorowań na nowotwory złośliwe u mężczyzn, a wśród osób w wieku 20–44 lata jest najczęściej występującym nowotworem. Niepokojącym jest fakt, że analiza danych epidemiologicznych z trzech ostatnich dekad wskazuje na trzykrotne zwiększenie zachorowalności na ten nowotwór. Skutecznym i tanim sposobem rozpoznania raka jądra jest regularne samobadanie jąder.
Cel pracy: Poznanie deklarowanej częstości samobadania jąder w grupie dorosłych mężczyzn pracujących, w zależności od wybranych cech socjodemograficznych.
Materiał i metody: Badania właściwe zostały przeprowadzane od czerwca 2014 do marca 2015 roku wśród 224 pracujących mężczyzn. Metodą badawczą był sondaż diagnostyczny, a narzędziem badawczym – kwestionariusz ankiety własnego autorstwa. Badanych poproszono o zaznaczenie, z jaką częstością wykonują samobadanie jąder. W kolejnych pytaniach kwestionariusza oceniano cechy socjodemograficzne oraz rodzinne występowanie nowotworów. Udział w badaniu był anonimowy i dobrowolny.
Wyniki: Samobadanie jąder raz w miesiącu deklaruje tylko 17,41% ankietowanych mężczyzn, 28,13% wykonuje je raz na kilka miesięcy, a 54,46% – wcale. Czynnikami socjodemograficznymi istotnie wpływającymi na częstość wykonywania samobadania jąder były: wykształcenie ojca oraz występowanie choroby nowotworowej u ojca lub rodzeństwa (p < 0,05).
Wnioski: Regularne wykonywanie samobadania jąder zgłasza niewielki odsetek dorosłych mężczyzn. Istnieje potrzeba szerszego upowszechniania wiedzy na temat profilaktyki nowotworu jądra wśród zdrowych mężczyzn w obszarze działań promocji zdrowia.
Year
Volume
Pages
10-14
Physical description
Dates
published
2017-10-03
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ceon.element-276a16dc-a632-3a12-aa99-76216c230227
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.