Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2013 | 14(1) |

Article title

OBLICZA SZTUKI: Pragmatyczny charakter sztuki, czyli o sztuce fachowości

Title variants

Languages of publication

Abstracts

PL
Artykuł przedstawia analizę konfiguracji pojęć: praca, wytwarzanie, fach i sztuka w kontekściepragmatycznego założenia, że elementy naturalnego porządku: podmiot i przedmiot,umysł i materia, wiedza oraz to, co poznawane, są ze sobą integralnie powiązanei stanowią spójną całość. Przyjęto szerokie rozumienie fachu i sztuki jako pragnienie solidnościw wykonywaniu pracy. Przedmiotem rozważań był społeczny wymiar przenikaniasię fachu i sztuki w lokalnym i globalnym aspekcie rzeczywistości społecznej. Cel stanowiłoukazanie niektórych możliwości zastosowania analizowanych pojęć na poziomielokalnych praktyk gospodarczych w zakresie kultury organizacyjnej i na poziomie globalnychproblemów społecznych z uwzględnieniem perspektywy wykluczonych uczestnikówżycia społecznego.

Year

Volume

Physical description

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ceon.element-27b356d2-e986-34c4-9ff5-c4b596c13d0a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.