Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2018 | 2(130) | 92-105

Article title

AGRESYWNE ZACHOWANIA SPRAWCÓW PRZESTĘPSTWA ZNĘCANIA SIĘ W ŚWIETLE PRAWNOKARNEJ OCENY CZYNU ZABRONIONEGO

Content

Title variants

Languages of publication

Abstracts

PL
Zagadnienia związane z problematyką agresywnych zachowań na przykładzie stosowania przemocy w rodzinach, jak potwierdzają dane statystyczne oraz analiza akt postępowań karnych, są wyjątkowo aktualne. Niniejsze opracowanie ma na celu zaprezentowanie rozważań związanych z przeanalizowaniem procesów motywacyjnych towarzyszących takim zachowaniom. Wyszczególniono nadto komponenty prawnokarnej oceny penalizowanych czynów. Mowa tutaj przede wszystkim o takich zachowaniach dewiantów, którzy swoim postępowaniem wyczerpują znamiona przestępstwa określonego w art. 207 k.k. Rozważania odnoszące się do limitacji zachowań dozwolonych a przekraczających granicę norm moralno-normatywnych sformułowano na podstawie wniosków wysnutych w wyniku przeprowadzonych badań własnych.

Year

Volume

Pages

92-105

Physical description

Dates

published
2019-12-26

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ceon.element-27cece8a-cdb2-3be9-8e36-4150c6fd28dd
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.