Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Journal

2019 | 34(3) | 27-40

Article title

Tendencje w kształceniu pracowników socjalnych w Europie

Content

Title variants

Languages of publication

Abstracts

PL
Tekst jest refleksją nad wybranymi wystąpieniami i posterami zaprezentowanymi podczas konferencji naukowej Meanings of quality of social work education in a changing Europe, która odbyła się w czerwcu 2019 r. w Madrycie. Przedstawiono w nim wybrane wątki odnoszące się do kształcenia pracowników socjalnych w wybranych krajach europejskich, ze szczególnym naciskiem na jego jakość, która jest rozumiana m.in. jako umiędzynarodowienie zarówno procesu kształcenia, jak i wymianę doświadczeń w tym zakresie pomiędzy badaczami i nauczycielami akademickimi. W artykule zostaną omówione m.in. zagadnienia związane z mediacją i superwizją w kształceniu pracowników socjalnych.

Journal

Year

Volume

Pages

27-40

Physical description

Dates

published
2019-11-15

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ceon.element-28407af6-7ae2-36b4-968f-3f4656795b96
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.