Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2018 | 2(130) | 106-125

Article title

LEGALIZACJA ŚRODKÓW POCHODNYCH KONOPI INNYCH NIŻ WŁÓKNISTE A ZORGANIZOWANA PRZESTĘPCZOŚĆ NARKOTYKOWA

Content

Title variants

Languages of publication

Abstracts

PL
Legalizacja stosowania w Polsce do celów medycznych pochodnych konopi innych niż włókniste zakończyła obowiązujący dotąd całkowity zakaz posiadania i obrotu tymi środkami. Jest to wprawdzie legalizacja ograniczona całym szeregiem wymogów dotyczących procedur medycznych, niemniej wpisuje się ona w ogólnoświatowy trend liberalizacji przepisów w tym obszarze. Przykładem tego jest legalizacja z 1 stycznia 2018 r. obrotu i posiadania marihuany do celów rekreacyjnych, jaka została wprowadzona w stanie Kalifornia w USA. Posiadanie marihuany, haszyszu, krzewów konopi innych niż włókniste jest najczęściej występującym przestępstwem narkotykowym odnotowywanym w Polsce. Kwestią otwartą jest jak niewielka liberalizacja przepisów w zakresie możliwości korzystania z pochodnych konopi innych niż włókniste wpłynie na zagrożenie przestępczością narkotykową w Polsce. Według ocen europejskich organizacji monitorujących narkotyki i narkomanię przestępstwa związane z uprawą i posiadaniem marihuany i haszyszu oraz obrotem nimi są także najczęściej notowanymi przestępstwami narkotykowymi w Europie, z czego zorganizowane grupy przestępcze uczyniły sobie stałe i bardzo znaczne źródło dochodów. Podejmowane w kilku krajach próby liberalizacji przepisów odnoszą się jak na razie do środków o charakterze leczniczym i mają na celu przede wszystkim usprawnienie oraz większą efektywność działania służb zwalczających przestępczość narkotykową. W Stanach Zjednoczonych już od ponad 20 lat podejmowane są działania zmierzające do ograniczenia przede wszystkim wpływu zorganizowanych grup przestępczych na rynek narko.

Year

Volume

Pages

106-125

Physical description

Dates

published
2019-12-26

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ceon.element-285f55a2-ce5c-3a1b-8de5-2850dab90633
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.