Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2019 | 6(2) | 41-51

Article title

WPŁYW SPOSOBU FORMUŁOWANIA PYTAŃ ORAZ ICH ZAWARTOŚCI INFORMACYJNEJ NA POPRAWNOŚĆ RELACJI ŚWIADKÓW NAOCZNYCH W KONTEKŚCIE TEORII SKRYPTÓW POZNAWCZYCH

Authors

Content

Title variants

Languages of publication

Abstracts

PL
Prezentowane w niniejszym artykule badania są częścią projektu badawczego, dotyczącego wpływu dobranej metody przesłuchania na poprawność relacji świadków szczerych, w tym również wpływu sposobu formułowania pytań oraz ich zawartości informacyjnej na relacje świadków szczerych. Przedstawiony w niniejszym artykule eksperyment został przeprowadzony na grupie 130 osób. 50 osób zostało poproszonych o opisanie tego, w jaki sposób wyobrażają sobie typową kradzież z samochodu; z kolei pozostałych 80 probantów podzielono na dwie grupy. Każdej z dwóch grup zaprezentowano ten sam krótki materiał filmowy przedstawiający kradzież z samochodu. Następnie każdej z grup na dwa różne sposoby zadano pytania dotyczące obejrzanego materiału filmowego. Głównym celem przeprowadzonego eksperymentu była analiza wpływu schematów poznawczych oraz dezinformacji zawartej w pytaniach na relacje świadków o zdarzeniu. Ustalenia dokonane na podstawie przeprowadzonych badań mogą okazać się przydatne dla przesłuchujących w celu eliminowania błędów w relacjach świadków. świadek, relacja świadka, przesłuchanie, schemat poznawczy, dezinformacja, pytania

Year

Volume

Pages

41-51

Physical description

Dates

published
2020-01-27

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ceon.element-286ce71c-d5e5-3c2f-9745-d96d6df2fd9b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.