Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Journal

2019 | 34(5) | 7-21

Article title

Infantylizacja osób starszych nie tylko w sferze języka – raport z badań

Content

Title variants

Languages of publication

Abstracts

PL
Prezentowany artykuł dotyczy zjawiska infantylizacji osób starszych w wielu płaszczyznach życia codziennego opiekunów przez rodzinnych. Infantylizacja oznacza udziecinnianie, czyli traktowanie dorosłej osoby jak dziecko. W sferze języka zjawisko to nazywane jest baby talk. Najczęściej infantylizacja seniorów dotyczy sfery komunikacji. Autorka artykułu wykazała, że nie tylko podczas rozmów są oni traktowani jak dzieci. Opiekunowie rodzinni przejawiali znamiona infantylizacji, odnosząc je do opieki i pielęgnacji osób starszych, nad którymi sprawowali opiekę. Artykuł stanowi wycinek badań opiekunów rodzinnych osób starszych. Zostały one przeprowadzone z 20 opiekunami osób starszych z wykorzystaniem metody wywiadu nieustrukturyzowanego na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Do analizy materiału badawczego wykorzystano program MAXQDA. Efektem pogłębionej analizy jest prezentowany w tym opracowaniu raport z badań, który pokazuje, że infantylizacja jest wielowymiarowa i nieuświadomiona. Wynika ona z braku przygotowania opiekunów rodzinnych do roli opiekuna. Niewystarczająca wiedza, w jaki sposób sprawować opiekę nad człowiekiem starym, powoduje, że opiekunowie zmuszeni są czerpać ją z własnych doświadczeń macierzyńskich.

Journal

Year

Volume

Pages

7-21

Physical description

Dates

published
2020-01-12

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ceon.element-287d9494-4f08-3ac2-b6f8-4f4ab1194951
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.