Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 3(127) | 99-114

Article title

Podmioty jednostek organizacyjnych Policji uprawnione do wydawania nakazu przeszukania w wypadkach niecierpiących zwłoki (art. 220 § 3 k.p.k.)

Authors

Content

Title variants

Languages of publication

Abstracts

PL
Niniejszy artykuł w całości został poświęcony regulacji art. 220 § 3 kodeksu postępowania karnego, odnoszącego się do przeszukania w wypadkach niecierpiących zwłoki. Głównym celem było wskazanie kręgu podmiotów uprawnionych do wydawania nakazów przeszukania. Mogą nimi być wyłącznie kierownicy jednostek organizacyjnych Policji, którymi są komendanci jednostek Policji wszystkich szczebli, ich zastępcy, a także inne podmioty, którym z mocy przepisów szczególnych powierzono, w określonych sytuacjach, pełnienie funkcji kierownika jednostki organizacyjnej Policji. Z uwagi na brak w kodeksie postępowania karnego definicji pojęcia kierownik jednostki organizacyjnej Policji, dokonano szczegółowej analizy aktów wewnętrznych regulujących strukturę organizacyjną formacji, jaką jest Policja. Pozwoliło to na ustalenia granic znaczeniowych wyżej wymienionego pojęcia.

Year

Volume

Pages

99-114

Physical description

Dates

published
2019-12-03

Contributors

author

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ceon.element-29529644-65ad-3bd1-b2f3-17bb796727fc
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.