Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2019 | 5(1) | 287-305

Article title

ANALIZA PRAWNA ZASAD OPODATKOWANIA INFRASTRUKTURY KOLEJOWEJ PODATKIEM OD NIERUCHOMOŚCI

Content

Title variants

Languages of publication

Abstracts

PL
Zasadniczy problem dotyczy kwestii opodatkowania podatkiem od nieruchomości szeroko rozumianej infrastruktury kolejowej. Jej stopień skomplikowania determinuje konieczność zdefiniowania i opisania poszczególnych elementów stanowiących podstawę opodatkowania podatkiem od nieruchomości. Infrastruktura kolejowa objęta jest zwolnieniem, jeśli spełnia następujące warunki: jest udostępniana przewoźnikom kolejowym lub może być wykorzystywana do przewozu osób, lub tworzy linie kolejowe o szerokości torów większej niż 1435 mm. Aby zwolnienie przewidziane w art. 7 ust. 1 pkt. 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych mogło znaleźć zastosowanie, infrastruktura kolejowa musi spełniać co najmniej jeden z tych warunków. Oznacza to, że próbując wskazać, czy dany obiekt korzysta z omawianego zwolnienia, należy w pierwszej kolejności ustalić, czy stanowi infrastrukturę kolejową w rozumieniu przepisów o transporcie kolejowym, a następnie przeanalizować spełnienie ww. warunków. prawo podatkowe, podatek od nieruchomości, budowla, budynek, infrastruktura kolejowa, bocznice kolejowe

Year

Volume

Pages

287-305

Physical description

Dates

published
2019-09-04

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ceon.element-29739ed2-b03f-3cb9-9da0-6e6f9813a342
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.