Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 2(126) | 159-169

Article title

CENNE DLA POSTĘPOWANIA KARNEGO INFORMACJE Z KODOWANYCH REGIONÓW GENOMU

Content

Title variants

Languages of publication

Abstracts

PL
W celu rozwiązania spraw kryminalnych organy ścigania korzystają ze wszystkich dostępnych metod współczesnej genetyki sądowej. W dzisiejszych czasach jedną z bardziej obiecujących w badaniach kryminalistycznych jest fenotypowanie DNA, które opiera się na predykcji zewnętrznych, widocznych cech z DNA pozyskanego ze śladu biologicznego. Może to zawęzić krąg podejrzanych o popełnienie przestępstwa poprzez stworzenie „genetycznego” portretu nieznanych sprawców oraz być pomocne w identyfi kacji tożsamości osób.

Year

Volume

Pages

159-169

Physical description

Dates

published
2019-12-02

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ceon.element-2a1ad66b-d9eb-3b45-9b61-72ea90df7771
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.