Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2020 | XI(2(31)) | 81-98

Article title

Pedagogika rodziny. Aktualna problematyka i nowe obszary badawcze.

Content

Title variants

Languages of publication

Abstracts

PL
Artykuł ma charakter teoretyczno-analityczny, pedagogikę rodziny przedstawiono w nim jako jedną z subdyscyplin pedagogiki. Przedmiot badań pedagogiki rodziny, tj. rodzinę określono wieloaspektowo i wielowymiarowo, zwłaszcza jako środowisko wychowawcze, które realizuje wobec dzieci funkcje/zadania wychowawcze. Jako aktualne problemy pedagogiki rodziny wyróżniono: przemiany współczesnej rodziny, funkcję wychowawczą rodziny i jej uwarunkowania, zagrożenia wychowania dziecka w rodzinie. Do nowych obszarów badawczych tej subdyscypliny zaliczono takie kategorie jak rodzicielstwo i dzieciństwo. Pozwalają one w innym aspekcie spojrzeć na rodzinę, pełnione przez nią funkcje wychowawcze - w ujęciu teoretycznym oraz empirycznym, metodologicznym.

Year

Volume

Pages

81-98

Physical description

Dates

published
2020-08-27

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ceon.element-2a733ba4-13ff-39f3-8b34-2f607ee239ed
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.