PL EN


Journal
2009 | 2009(50) | 137-145
Article title

NOWY WIZERUNEK MUZEUM ŚLĄSKA OPOLSKIEGO

Title variants
Languages of publication
Abstracts
PL
Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu dzięki środkom unijnym wyremontowało i powiększyło swoja siedzibę. Szybkiego remontu wymagał najstarszy zabytkowy budynek w Opolu – dawne kolegium jezuitów, który w latach 1932-1988 był główną siedzibą opolskiego muzeum, a jego zły stan techniczny nie pozwalał na dalszą eksploatację. Podjęta w 2003 r. decyzja o remoncie i rozbudowie naszego muzeum była najlepszym rozwiązaniem problemów z jakimi borykaliśmy się przez lata. Był to trudny i skomplikowany proces, biorąc pod uwagę złożoność problemów, które pojawiały się w jego trakcie. Szczęśliwie udało się pokonać wszystkie trudności oraz zakończyć w terminie projekt przebudowy i budowy muzeum nazwany ”Mons Universitatis”. Włożony przez cala załogę w proces przebudowy wysiłek (przeprowadzka całego dobytku, od muzealiów po sprzęt, do pomieszczeń zastępczych, a potem kolejna operacja z ich przywozem do muzeum) był twardą szkołą przetrwania, której egzamin zdaliśmy z wynikiem bardzo dobrym.Zwieńczeniem naszych trudów było otwarcie w nowym kształcie Muzeum Śląska Opolskiego w dniu 10 października 2008 roku. Udział wielu osobistości w tej uroczystości stanowił dowód uznania dla naszego zespołu. Nasz wysiłek zaowocował w 2009 r. wyróżnieniem w II edycji konkursu „Polska Pięknieje. 7 Cudów Funduszy Europejskich”, w której to rywalizacji nasz projekt został wybrany spośród 137 zgłoszonych i znalazł się w gronie 20 nominowanych do nagrody głównej. W konkursie na Wydarzenie Muzealne Roku SYBILLA 2008 nasze muzeum otrzymało wyróżnienie za dokonania z zakresu zarządzania i organizacji za otwarcie placówki po remoncie i rozbudowie w ramach projektu „Mons Universitatis”.
Keywords
Journal
Year
Volume
Pages
137-145
Physical description
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ceon.element-2a87c276-75a1-3cc9-9ef5-87e7a89f9076
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.