Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Journal

2009 | 2009(50) | 126-136

Article title

MUZEUM ROMANTYZMU POLSKIEGO W OPINOGÓRZE

Authors

Title variants

Languages of publication

Abstracts

PL
Idea Muzeum Romantyzmu Polskiego pojawiła się w programie Muzeum Romantyzmu w Opinogórze w 1990 roku. Wcześniej, bo już w 1980 r. na sesji naukowej, zorganizowanej przez Muzeum Romantyzmu i Warszawski Oddział Stowarzyszenia Historyków Sztuki przedstawiono wniosek dotyczący budowy dworu wg projektu architekta Józefa Gałęzowskiego. Projekt ten powstał w 1908 r. i zdobył pierwszą nagrodę w konkursie na dwór wiejski ogłoszonym przez Towarzystwo „Polska Sztuka Stosowana” w Krakowie. Miał być realizowany w Opinogórze ale planom przeszkodziła I wojna światowa. Te dwa zamierzenia: budowę dworu i stworzenie w nim muzeum udało się połączyć i wspólnie zrealizować 12.12.2008 r. otwierając Muzeum Romantyzmu Polskiego w nowo zbudowanym obiekcie. Nowa placówka wzoruje się na programie Muzeum i Biblioteki Krasińskich w Warszawie, a czerpie z dorobku i doświadczenia Muzeum Romantyzmu w Opinogórze, które istnieje od 1961 roku. Tradycje muzealne w rodzinie Krasińskich datują się od początku XIX w., kiedy to gen. Wincenty Krasiński wraz z żoną Marią z Radziwiłłów Krasińską rozpoczęli gromadzenie zbiorów muzealnych i kompletowanie księgozbioru. Kolekcja ta od 1844 r, przekształciła się w zbiory Ordynacji Domu Krasińskich. W 1861 r. dołączono do niej zbiory Konstantego Świdzińskiego a następnie zbiory kolejnych ordynatów: Zygmunta, Władysława, Adama i Józefa Krasińskich oraz innych członków tej rodziny. Ostatni ordynat hr. Edward Krasiński zbudował w Warszawie gmach biblioteki i muzeum, w którym umieszczono zbiory. W czasie II wojny światowej hr. Edwarda Niemcy zamordowali w Dachau, a zbiory zostały spalone lub uległy rozproszeniu. Muzeum Romantyzmu nawiązując do tradycji rodziny Krasińskich, stworzyło kompleks muzealny połączony z biblioteką, który w przyszłości ma się przekształcić w ośrodek naukowy zajmujący się badaniami nad romantyzmem polskim.Te drogi doprowadziły do powstania Muzeum Romantyzmu Polskiego. Prezentuje ono historię Polski od czasu konfederacji barskiej do powstania styczniowego. Okres nierównej walki zbrojnej o utrzymanie suwerenności i niepodległości. W ekspozycji ukazywana jest zarówno literatura, jak i sztuka, muzyka, moda i obyczajowość romantyczne. We wszystkich salach odnaleźć można bohatera romantycznego, którym jest albo żołnierz podejmujący nierówną walkę albo wieszcz narodowy. W aranżacji ekspozycji zastosowano kilka prezentacji multimedialnych zachowując jednocześnie klimat polskiego dworu.

Keywords

Journal

Year

Volume

Pages

126-136

Physical description

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ceon.element-2a959bd3-9594-3b96-8f45-6089cd35d87f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.