Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Journal

2014 | 55 | 198-201

Article title

PO CO NAM TE MULTIMEDIA?

Authors

Content

Title variants

EN
WHY DO WE NEED MULTIMEDIA?

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
We współczesnych muzeach w Polsce zapanowała prawdziwa moda na tworzenie w ramach ekspozycji instalacji i rozwiązań multimedialnych. Szczególnie jest to widoczne w strategii tworzenia nowych, powstających od podstaw muzeów, zwłaszcza narracyjnych. W ich przypadku rozwiązania multimedialne stanowią często wręcz podstawową oś, wokół której budowana jest ekspozycja. Czasem multimedia są wręcz nadrzędnym elementem nad eksponowanymi w muzeum zabytkami, które w nowopowstających i dopiero budujących swoje kolekcje muzeach nie są bardzo liczne. Coraz częściej rozwiązania i instalacje multimedialne wzbogacają również wystawy istniejące już w tradycyjnych muzeach. Odwiedzając muzea w Polsce można odnieść wrażenie, że są to instytucje bardzo nowoczesne, nadążające za rozwojem technologii, starające się przygotować atrakcyjne ekspozycje dla swoich widzów. Jednakże można także odnieść wrażenie, że często zastosowana w nich technologia dominuje nad treścią, którą ma ilustrować. Czy w takim razie muzea przygotowane są merytorycznie i organizacyjnie na tą swoistą rewolucję technologiczną? Czy mają świadomość tej nowoczesnej technologii? Czy multimedia w muzeach są w ogóle potrzebne? W jaki sposób należy je planować i wdrażać w muzeach, tak aby miały sens, nie były finansowym obciążeniem, wzbogacały ekspozycję, podkreślały, a nie zakrywały prezentowane muzealia oraz pozwalały publiczności na zdobycie wiedzy o oglądanych obiektach. Są to pytania, nad którymi zastanowić się powinni muzealnicy planujący w swoich instytucjach wprowadzanie rozwiązań multimedialnych. A przede wszystkim powinni pamiętać, że od multimediów w muzeach ważniejsze są treści, które muzeum prezentuje oraz muzealia, dla których multimedia stanowią dodatkowy komentarz.
EN
Modern Polish museums tend to expand their exhibitions to include multimedia installations and interactive solutions. This strategy is usually adopted by new museums created from scratch, in particular narrative museums using multimedia solutions as a basic axis for creating exhibitions. Multimedia sometimes become even more important than museum collectibles which are not numerous in newly created museums. Traditional museums also tend to incorporate more interactive solutions and multimedia installations in their existing exhibitions. When visiting museums in Poland it may seem that these are very modern institutions keeping up with technological development and making best efforts to prepare attractive exhibitions for their visitors. However, technological solutions sometimes seem to be dominant to the content that should be illustrated. Are museums ready for this specific technological revolution in terms of planning and structure? Are museums aware of modern technology? Are multimedia useful in museums at all? How should multimedia be planned and implemented in museums so that they make sense, constitute no financial burden, embellish the exhibitions, highlight but not cover the presented items and allow the visitors to gain knowledge about the exhibits? The above questions should be considered by museum employees who are planning to introduce multimedia solutions in their institutions. Above all, they should keep in mind that multimedia in museums are not as important as contents presented by museums and exhibits which should be only supplemented by multimedia.

Journal

Year

Volume

55

Pages

198-201

Physical description

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ceon.element-2ae42194-3185-33a0-bc63-d1faa92b3056
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.