Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2011 | 6 | 37-43

Article title

TURYSTYKA KWALIFIKOWANA JAKO ZJAWISKO SPOŁECZNE

Content

Title variants

Languages of publication

Abstracts

PL
Uprawianie turystyki wymaga odpowiednich predyspozycji psychicznych i fizycznych. Zawsze związane jest z pokonywaniem określonych barier. Dotyczy to zarówno osób pełnosprawnych, jak i – w znacznie większym stopniu – turystów niepełnosprawnych. W powszechnym odczuciu dla osoby niepełnosprawnej największymi barierami w uprawianiu turystyki są bariery architektoniczne, sprzętowe i komunikacyjne. Dopiero na ostatnim miejscu, jeżeli w ogóle, wymieniana jest bariera psychologiczna, będąca podstawową przeszkodą w turystyce osób niepełnosprawnych. Nie mniej ważna jest odpowiednia organizacja imprez turystycznych dla osób niepełnosprawnych.

Year

Volume

6

Pages

37-43

Physical description

Dates

published
2019-12-05

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ceon.element-2b6298eb-5cfa-3e82-9829-4a43e15b82f3
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.