Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2012 | 2012 (26)(3) | 5-6

Article title

Spis treści/Contents

Authors

Content

Title variants

Languages of publication

Abstracts

PL
Drodzy Czytelnicy! Przekazujemy wam wyjątkowy numer „Przeglądu Europejskiego”. Jego wyjątkowość wynika przede wszystkim z jego tematyki. Numer ten jest w całości dedykowany artykułom doktorantów. Publikacja pracy naukowej po raz pierwszy lub też kolejnej w trakcie studiów doktoranckich jest nie lada wyzwaniem. Publiczna prezentacja artykułów stwarza młodym badaczom wyjątkową okazję do prezentacji własnego warsztatu badawczego, koncepcji pracy doktorskiej, jej założeń teoretycznych czy też metodologii badań. Jest to też niekiedy możliwość oceny i weryfikacji działań podejmowanych przez młodych naukowców. Autorzy artykułów zamieszczonych w „Przeglądzie Europejskim” podjęli się prezentacji zróżnicowanych, zgodnych z własnymi zainteresowaniami naukowymi, tematów. Omówienia dotyczą zarówno podejmowanej w pracy doktorskiej problematyki, w tym m.in. polityk, instytucji i prawa Unii Europejskiej, mediów europejskich, jak również założeń teoretyczno metodologicznych przygotowywanych dysertacji. Zróżnicowanie i interdyscyplinarność podejmowanej tematyki w naszej ocenie nie jest wadą, a zaletą prezentowanych artykułów. Zachęcamy Czytelników do zapoznania się z pracami doktorantów, mając nadzieję, że spełnią one ich oczekiwania. null null

Keywords

Year

Volume

Pages

5-6

Physical description

Dates

published
2020-08-10

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ceon.element-2bb58b08-a34d-3bb4-b1d8-791534989433
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.