Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2020 | 49(3) | 35-52

Article title

Wpływ możliwości nauki z uczniami bez niepełnosprawności na proces samorealizacji i autonomię uczniów ze znaczną i trwałą potrzebą wsparcia

Content

Title variants

Languages of publication

Abstracts

PL
Edukacja inkluzyjna zawiera w sobie zarówno konstrukty teoretyczne (np. najmniej ryzykowne założenie, założenie kompetencji), jak i zmienne wdrożeniowe (np. program nauczania, otoczenie, praktyki instruktażowe). Jeśli zmienne te są rozpatrywane razem, wyłania się złożony i wielowarstwowy proces rozwoju szkół włączających. Dodatkowo, istnieje proces wdrażania praktyk opartych na badaniach naukowych, które pomagają uczniom z potrzebą wsparcia. Pomoc ta owocuje niespodziewanym postępem w nabywaniu oraz wprowadzaniu w życie nowych umiejętności, a także rozwojem procesów samorealizacji i autonomii. Wspomniane zmienne są opisane na przykładzie historii osoby z niepełnosprawnościami, która przez 15 lat uczyła się w odosobnieniu, a przez kolejne 7 – z rówieśnikami, uczestnicząc w życiu społeczności. Różnica ta miała znaczące przełożenie na proces samorozwoju oraz nabywania autonomii przez opisaną uczennicę.

Year

Volume

Pages

35-52

Physical description

Dates

published
2020-08-18

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ceon.element-2c088577-5099-373c-9035-cbffba171243
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.