PL EN


2010 | 2010(58(114)) | 1-32
Article title

Międzynarodowy Standard Sprawozdawczości Finansowej dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw - istota, ocena, przyszłość

Selected contents from this journal
Title variants
Languages of publication
Abstracts
PL
Celem artykułu jest przedstawienie istoty oraz ocena oraz określenie przyszłości Międzynarodowego Standardu Sprawozdawczości Finansowej dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw. W opracowaniu zaprezentowano definicję sektora małych i średnich przedsiębiorstw, cele i potrzeby wprowadzenia standardu. W dalszej części przeprowadzono opis standardów, dokonano jego oceny, a także przedstawiono opinie przedstawicieli wybranych organizacji księgowych i audytorskich w Europie. Poddano analizie wpływ MSSF dla MŚP na sektor MŚP oraz badania dotyczące MSSF dla MŚP. Zaprezentowano krajowe systemy rachunkowości po wprowadzeniu tych standardów, a także zarysowano ich przyszłość na świecie i dokonano oceny całego projektu.
Keywords
PL
MSSF   MŚP   IFRS   SMEs  
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ceon.element-2c86363c-3059-3200-bb4c-399404ac84d2
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.