Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2014 | 2014(3) | 86-100

Article title

Współczesna kultura arabsko-muzułmańska w Europie – wybrane aspekty.

Content

Title variants

Languages of publication

Abstracts

PL
In many European countries Muslims have lived for generations, in others Muslim immigration is a relatively new phenomenon. In the European public debate the issues related to the integration problems of Muslim immigrants as well as disputes over incompatibility between Islamic and European values are repeatedly raised. In reality, however, Muslims have become a permanent element of the European religious landscape. Muslim presence is reflected in the development of Islamic and ethnic culture. It is important and interesting to ask what is the exact nature of the artistic works, what are the underlying needs that prompt its creation, and if the complex character of Muslim minority in Europe is reflected in the artistic pursuits. Answering these questions will contribute to the understanding of the establishment of new cultural identity of European Muslims. W wielu krajach Europy muzułmanie żyją od pokoleń, w innych emigracja muzułmańska to stosunkowo nowe zjawisko. W europejskiej debacie publicznej wciąż podejmuje się zagadnienia integracji i problem nieprzystawalności wartości muzułmańskich i europejskich. Jednak muzułmanie stali się już integralną częścią religijnego pejzażu Europy, a ich twórczość artystyczna wpisała się na stałe w kulturę europejską. Szczególnie ważne w tym kontekście jest ustalenie czy i na ile działalność artystyczna odzwierciedla złożony charakter mniejszości muzułmańskich w Europie, jakim potrzebom twórców i odbiorców odpowiada. Odpowiedzi na te pytania pozwolą nakreślić obraz powstającej, nowej tożsamości kulturowej europejskich muzułmanów.

Year

Volume

Pages

86-100

Physical description

Dates

published
2020-04-01

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

YADDA identifier

bwmeta1.element.ceon.element-2c9e4188-2912-35bf-a3b3-a0edaa44694e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.