Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 561(6) | 36-43

Article title

Młodzi gniewni, radykalni u wrót szkoły. Inspiracje dla pracy pedagogicznej w wielokulturowej rzeczywistości

Content

Title variants

Languages of publication

Abstracts

PL
Autor odnosi się do działalności RAN (sieć na rzecz szerzenia radykalizacji), utworzony przez Komisję Europejską i gromadzący praktyków, naukowcy, organizacje pozarządowe, pracownicy socjalni i wszystkie instytucje zaangażowane w zapobieganie radykalizacji postaw. Opiera się na niej doświadczenia z udziału w dwóch konferencjach edukacyjnej grupy roboczej RAN (Empowering and wspieranie nauczycieli w Göteborgu i Szkoła potrzebuje partnerów w Madrycie) autor przedstawia przykłady zarówno badania naukowe, jak i najlepsze praktyki dotyczące walki z radykalizacją młodzieży. Szczególny nacisk w W artykule podano metodę opracowaną na Uniwersytecie w Cambridge w związku z Integrative Complexity (IC). Dwie praktyki opisane w tekście i realizowane w Wielkiej Brytanii to: WIDZĘ! Szkocja i bycie muzułmaninem Bycie Brytyjczykiem. Oba teoretyczne podejścia i praktyki zostały przedstawione w artykule z ich punktu widzenia przeniesienie na grunt polski.

Year

Volume

Pages

36-43

Physical description

Dates

published
2018-09-10

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ceon.element-2ced1f7a-76f7-3bda-aee3-640ce4f92628
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.