Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Journal

2016 | 62 | 187-196

Article title

Globalization of Teaching: Some Remarks on Methods, Needs and Possible Trends for the Future

Authors

Content

Title variants

Languages of publication

Abstracts

EN
Niniejszy artykuł koncentruje się na analizie różnych metod nauczania oraz edukacji prawniczej na świecie. Globalizacja prawa jako jeden z efektów globalizacji na świecie powoduje konieczność wykorzystania wiedzy z różnych systemów prawnych przez prawników, którzy pracują w różnych branżach i instytucjach prawnych. W związku z tym konieczne jest zastosowanie metod komparatystycznych w nauczaniu prawa, które przygotują prawników do dynamicznych zmian w systemach prawnych. W wykorzystaniu takich metod nauczania konieczne są określone umiejętności i wiedza oraz różnorodna metodologia prawnej interpretacji. Ograniczenia edukacji prawnej jedynie do określonych metod nauczania potencjalnie powodują brak przygotowania prawników w obliczu ewolucji i zbliżania się prawnych instytucji w współczesnym świecie. Jest zatem oczywiste, że konieczna jest zmiana tradycyjnego nauczania prawa. Ponadto edukacja prawnicza powinna być powiązana z praktycznymi aspektami wykonywania zawodów, co nadal nie jest szeroko stosowane na uniwersytetach europejskich.

Journal

Year

Volume

62

Pages

187-196

Physical description

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ceon.element-2dacc48a-95f3-3df1-9d10-1b3cfc789782
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.