Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Journal

2013 | 54 | 173-177

Article title

PRZYCZYNEK DO BUDOWY USTRUKTURYZOWANEGO ŚRODOWISKA NARZĘDZI INFORMATYCZNYCH UŁATWIAJĄCYCH EKSPLORACJĘ STARYCH MAP: 1. MAPY JAKO ŹRÓDŁO INFORMACJI - KILKA UWAG DO UDOSTĘPNIANIA KOLEKCJI MAP; 2. DIGITAG - FUNKCJA GENEROWANIA LINKÓW URL DO WYBRANYCH MIEJSC OBRAZU W PUBLIKACJACH ZOOMIFY HTML5

Title variants

Languages of publication

Abstracts

PL
Kolekcje starych map są cennym źródłem informacji poszukiwanych przez specjalistów z różnych dziedzin, a także amatorów. Od tego, jak została opisana kolekcja, zależy jakie informacje są dostępne. Pojawienie się możliwości pozyskiwania informacji poprzez analizę obrazu mapy, otworzyłoby nowe perspektywy w zakresie eksplorowania zapisanych tam treści. Na razie musimy jednak poprzestać na narzędziach informatycznych ułatwiających zestawianie i odpowiednie prezentowanie tradycyjnie zapisanych informacji. Służyć temu może dobrze skonstruowany interfejs pozwalający na poruszanie się po zapisanych w bazie danych informacjach. Interfejs jest swego rodzaju filtrem znaczeń, medium gdzie spotkają się różne wymiary informacji: obiektywne danych identyfikujące obiekt, kontekstowe informacje źródłowe i cyfrowy wizerunek obiektu. Każda mapa jest „świadkiem” pewnego momentu procesu historycznego, a zebranie i powiązanie takich świadectw pozwala zilustrować przebieg tego procesu. Bardziej istotne od współrzędnych geograficznych, są inne treści zapisane na starych mapach jak np. wykazy miejscowości, topografia terenu, zarysy granic, czy dekoracje prezentujące kostiumy z różnych epok i regionów, portrety panujących, a nawet widoki znanych miejscowości. Odrębnym źródłem są też zapisy adresów wydawniczych, które dostarczają danych o organizacji i funkcjonowaniu ówczesnej produkcji graficznej i kartograficznej. Dlatego tak ważna jest możliwość wskazywania zmian w treści geograficznej i interpretacja dekoracyjnych elementów mapy. Przydatnym narzędziem do tego może być DigiTag – funkcja generowania linków URL do wybranych miejsc obrazu, opisana w komunikacie Marcina Szali

Journal

Year

Volume

54

Pages

173-177

Physical description

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ceon.element-2de7838b-d444-3bb5-bc99-7a5b9b9f6954
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.